Ilustračné foto

Povinné ručení

Srovnejte nabídky 13 pojišťoven za méně než 2 minuty

85% zákazníků ušetří za povinné ručení průměrně 1750 Kč

Spočítat cenu

Nárok na náhradu škody způsobené v důsledku špatného stavu silnice

Příčinou dopravní nehody nebývá pouze střet jiným vozidlem, ale i špatné povětrnostní podmínky a stav vozovky. Materiální škody způsobené „závadou ve sjízdnosti“ však nelze po majiteli pozemní komunikace vymáhat vždy – situace, kdy se poškozený domůže odškodnění, jasně definuje zákon. Dle §26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se závadou ve sjízdnosti rozumí taková změna ve sjízdnosti pozemní komunikace (tedy dálnice, silnice i místní komunikace), kterou nemůže řidič vozidla, jež je k pohybu na těchto komunikacích přizpůsobeno, předvídat.

Podle ust. §27 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích je vlastník takové pozemní komunikace zodpovědný za škody, které vzniknou uživatelům komunikace, v důsledku závady ve sjízdnosti a to pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit. U závady způsobené povětrnostní situací pak důsledky alespoň zmírnit, případně na ni upozornit tak, jak stanovují zákony.

Nárok na odškodnění nelze uplatnit v případě, že řidič nepřizpůsobil svou jízdu vozovce ani po ujetí delšího rozbitého úseku, po jehož překonání bylo zřejmé, že se jedná o komunikaci se závadou sjízdnosti. Malý příklad hovoří za vše:

Řidič kličkuje mezi výtluky, při čemž nepřizpůsobí svou rychlost a do některého z výtluků nakonec vjede. Je zřejmé, že v takovém okamžiku (překonal již část komunikace) měl přizpůsobit jízdu stavu komunikace, což neudělal. Po zjištění, že se na cestě vyskytují výmoly, měl zpomalit na tolik, aby poškození vozidla předešel. Argumenty, že se dalším výtlukům nemohl vyhnout, případně že kritické místo zná, rozhodně neobstojí.

Vlastník komunikace nemůže být za způsobenou škodu obviněn ani v případě kalamitního stavu, kdy nebyly sjízdné ani ostatní pozemní komunikace. Každá jednotlivá situace bývá posuzována individuálně a je přihlíženo k tomu, zda skutečně nebylo v mezích možností vlastníka závadu odstranit či ji zmírnit.

Zjistit kolik ušetřím

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close